گل سرخ

واکنشهای دوستان به قضیه خود کشی خیلی برایم جالب بود. سخت به فکرم انداخت. چه آنها که خودکشی را مذمت میکردند چه آنها که آن را مثل من یک سلاح مخفی در جیب میدانستند ولی به هر حال به آن فکر کردم.

 

در مورد زندگی چی میشود نوشت؟ زندگی و نفس کشیدن مثل یک توهم خیلی شیرین است . جذاب و دلبرانه . گذر فصلها با غمزه های طبیعت و آمیختن این ها با احساسات آدمی؛ چه کسی میتواند منکر این باشد که زیباست. حتی در میانه جنگ و جنون و خونریزی اگر بتوانی گوشهایت را بگیری و با یک فلسفه خیام وار زندگی کنی چطور ممکنه زیبائی اش را منکر شد؟! از همه این ها ناجورتر این است که زندگی بهانه های ساده خوشبختی را به آدم تحمیل میکند. رویا ساختن برای آینده و از همه قوی تر تصور معشوق آینده تقریبا تمام نوجوانی و جوانی آدم را میخورد.

تمام دنیای نوجوانی ام را تصور لحظه آشنائی با معشوق پر کرده بود. اینکه چطور مثل فیلمها من را در آغوش میگیرد یا التماسم میکند و چطوری ابراز عشق میکند. چقدر سوزناک چقدر دردمند. پس از گذر از این مرحله نفس گیر که مثل لحظه به قله رسیدن قطار شهر بازی است . رویاها هم تاب بر میدارند. یک مدتی گیج میشویم ولی بعد به یک بهانه ای زنده میمانیم. بچه ها . آشناها. خانه خریدن. ماشین عوض کردن. سرو همسر. . . . خلاصه سر کار باقی میمانیم ولی چیزی که باعث میشود من همیشه به آن سلاح مخفی فکر کنم میدانید چیست؟ من به الهه فورچونا فکر میکنم همان که دو باتن در تسلی بخشی های فلسفی یادش کرده همان که سنکا همیشه به او نظری انداخته است.

از آنجا که بخش بزرگ جذابیت زندگی در مرگ و نیستی و تمام شدن نهفته است من همیشه نگرانم که الهه فورچونا با قداره در پشت سرم باشد. این طور وقتها به خودم میگویم : مال و منال  می خواهم چه کار ؟ گور پدر دنیا. تلاش برای چی بکنم. ؟ با چی بجنگم سر چه چیز بجنگم؟ من از باختن می ترسم . من از دل کندن ، از بریدن  و از ترک شدن میترسم. پس دل نمیبندم و نمیخواهم .اصلا تنبلم هیچ چیز را به هر قیمتی نمیخواهم . نمی ارزد. بیش از همه اینها مگر مرگ آرامش مطلق نیست. استراحت مطلق نیست؟؟

گاهی با خودم می گویم بگذار بگذرد تمام شود . مثل یک تئاتر پیچیده و طولانی که زیر گریم سنگین آن حس بدی دارید. هر لحظه نگران جملات نقش هستید و آرزو میکنید پرده سنگین فرو افتد و نگاه های خیره منتقدین تمام شود. ما هم بالاخره تمام میشویم . چه بخواهیم چه نخواهیم و این تمام شدن آنچنان برایم سنگین و ناعادلانه می آید که گاهی دوست دارم بگویم بیا بگیرش من نخواستمش .

از همه اینها دردناکتر این است که در دین و آئین ما این کلمه شُکر، پدر از پدرمان در می آورد. باز شُکر گزاری خوب است . ناشکری است که همچون یک سلاح لیرزی اتمی در دست کائنات است تا با آن ما را نشانه بگیرد و نابودمان کند. این گردونه خفه باشید و شکر کنید من را عاجز میکند.

نوجوان بودم که معلممان انشایی در مودر امید به ما داد. من از امید بیزارم . گرچه به طور مسری و ویروسی همه به آ« مبتلائیم ولی فکر نمیکنم کثیفتر از این کلک روانی برای بشر آفریده شده باشد. امید به فردا به آینده به سال بعد به سالهای بعد . . . .

زندگی همین است همین آش و همین کاسه . انسانها علی رغم همه پیشرفتهای مادی همان شامپانزه هایی هستند که مثل من عضو ده شبکه مجلل تلگرامند و یک اکانت در فی  س بوک دارند. همان جنگها همام ستمها همان آه و ناله ها با دیدن جنازه فاسد شده بچه ها و همان فغانها بابت ظلم به زنها و . . .

بله هر چی فکر میکنم میبینم سلاح مخفی مثل کارد سنگری در جیب لازم است. در نبودش حس خفقان حس ظلم و حس بی چاره گی دارم. فقط با داشتن این حق انتخاب است که میتوانم تحمل کنم همه این شیرینی تحمل ناپذیر را

+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ آذر۱۳۹۴ساعت 12:41  توسط ف. گل سرخی  | 

فرض بگیریم که من در یک لحظه دیوانه وار تبدیل به یک آدم دیگری شوم. فرض کنیم فرشته مهربان تپل و مپل کارتون سیندرلا با چوپ جادوئی اش من را تبدیل بکند به یک مرد قاط قاطی لاغر و دراز و جوان . از اونها که در دهه پنجاه نماد ظلم حکومت پهلوی بودند . با سبیلهای دراز و چشمهای مظلوم نما. اونها که یک چیزی بین تبعید یا وظیفه را در یک دهی در دور دست طی میکردند. به عنوان سپاه دانش یا معلم یا . . . اصلا فرض کنیم پرتاب بشوم به یک زمان بی زمانی .

 آن وقت من با یک لاقبا و یک ساک زپرتی از مینی بوسی پیاده میشوم، تا جاده دراز و بی انتهایی را که در بیابان مثل مار مرده روی دشت افتاده پیاده گز کنم. به سوی ده کوره دور دستی که مردم معصومش  نه هرگز مارکس را  شناختند و نه جز گندم و محصول ارزشی برای چیزی قائلند. مردمان زرنگی که در محدوده ده کوره خود انواع خباثتها را برای زنده ماندن تمرین میکنند.

شاید هم لازم نباشد عازم یک ده باشم . نه بگذارید من همان آدم یک لا قبا باشم با همان ساک ولی به سوی هیچ کجا گام بزنم. در پائیز دشت و در میان سوز و صدای باد و در غبار حاصل از عبور کامیونهای گذری گم شوم. حوصله آدمها را ندارم . حوصله کدخدا و دخترش و همان قصه و افسانه های باسمه ای انقلابی و مذمت فئودالی را دوست ندارم .دوست ندارم کلیشه وار روستاییان مظلوم را تصور کنم.  دوست دارم در جاده ها گم باشم.در قهوه خانه بین راهی را باز کنم و در سکوت سقف بلندش و نور آفتابی که از شیشه های آن میگذرد روی صندلی لکنتی بنشینم و به قهوه چی که اصلا بودنش در آن بیابان بی معنی است سفارش نیمرو و چای بدهم . چای را در استکان لب پر کثیف بخورم و بدون رد و بدل کردن کلامی قهوه خانه را ترک کنم و بزنم به بیابان .

 شاید در میان یک راهی، در یک گداری ساک ارزان قیمت برزنتی را روی زمین بیاندازم  و با چشمهایی مثل کلینت ایسوود به دشت خیره شوم و سیگارم را گوشه لب نگه دارم؛ بعد خم شوم و دست در ساک کنم و از عمق حقیرش، یک کلت خوش دست و کار کرده را دربیاورم و قبل از اینکه مارمولکهای کنار جاده فرصت حرکت داشته باشند بگذارم زیر چانه ام و بچکانم .

بعد از این را ، دشت میداند و مارمولکها و کامیونی که بار چرندی دارد و از انتهای جاده نزدیک میشود بی آنکه بتواند تشخیص بدهد این مرد قاط قاطی که کنار جاده بوده کی و چیست. قهوه چی ساک را جستجو کند و هیچ چیز نیابد جز کاغذ پاره هایی بی معنی و هیچ.

 

میشود جور دیگری هم باشد . من کسی باشم چه زن و چه مرد که با دلی پر تب و تاب در هیجان رد کردن مرز در دهستانهای غرب ایران با قاچاقچی های ناشناس تماس بگیرم و همچنانکه در وحشت و ترس مرز نامرئی را پشت سر میگذارم به همه گذشته فکر کنم. در تمنای هر یک وجب خاک وطنم بلرزم و مرز را پشت سر بگذارم. زیر انبوهی نخاله ساختمانی و چند متر موکت کهنه پشت یک وانت خاکستری. در تاریکی مطلق و بی هوایی به صداهای ترسناک گوش بدهم و هو هوی باد وطن را به خاطر بسپارم.

میشود هم اینها نبود. میشود یک مادر بود در شهر تهران که دود فرو میدهد و برای بچه هایش آب پرتقال میگیرد تا دودها را خنثی کند و دائم به جاده فکر میکند. به راه های نرفته به شهرهای ندیده و به دنیایی که لانه کاغذی مادرهای مثل او را تهدید میکند. به آدمهای دیوانه ای که نه جاده ها را دوست دارند و نه مارمولکها و نه وطنها را

بگذریم

بالاخره روز پنج شنبه بعد از دو بار تماس از جانب روزنامه سپید که میخواستند لیست پزشکان نویسنده را اعلام کنند که هر کس کجا میرود؛ اعلام کردم که بین 4/30 تا 5/30 به شهر کتاب آرین میروم . تا لحظات آخر دنبال این میگشتم که ببینم اطلاع رسانی شده یا نه و اگر نه خودم را از این ملاقات غریب نجات دهم . اضطراب بدی داشتم که بناپارت تمام سعی اش را میکرد که آرامم کند. بچه ها خوشبختانه نیامدند . میدانستم هیچ کس تمایلی به دیدن من ندارد اصلا من را نمیشناسد که تمایلی داشته باشد. بیشتر نگران این بودم که با یکی از آن محافل سخت هنری رو برو شوم که عده ای تحمل ناپذیر در آن وول میزنند. آدمهایی که نمیشناسم و باید بشناسم. گروهی طفیلی ها و گروهی عاشقها و پچ پچ کنها. از شدت اضطراب حس میکردم حلقم گره خورده است. حس حقارت در برابر آنها که بزرگند و حتی آنها که بزرگ نیستند.من در محیطهای شلوغ حالت مرگ میگیرم و حافظه مخدوشم آبرویم را هم میبرد و اصولا رابطه ها و آدمها را درست نمیشناسم و به خاطر نمیسپارم.

شهر کتاب خلوت و معقول بود و جز مسئول شهر کتاب که سالهاست بعد از هفت ایشان را میشناسم کسی نبود که سلام بکنیم.  گشتی در کتابها زدم. بناپارت نگران بود کسی کتابم را بخواهد. امضا بخواهد. عکس بگیرد. ولی من و او بودیم و کتابخانه گرم. کتابی از آلن دو باتن پیدا کردم در باره عشق. آن را شروع کردم . دو باتن پیچیده مینویسد ولی مگر ما آدمها پیچیده نیستیم ؟ اگر عاشق شدید و اگر نشدید حتما بخوانید ولی اگر شدید واجب است. اگر چه مدل عشق غربی و شرقی متفاوته ولی نوشته هایش انسانی اند.

به هر حال مدتی هم مشغول کتاب موزه معصومیت پاموک بودم که ترجمه خانمی به نام طباطبائی بود . شنیده بودم که ترجمه و جرح و تعدیل ، بسیار سطح کتاب را پایین آورده و آن را تبدیل به چیزی کرده مثل سریالهای چرند ترک. مشغول خواندن شدم. دختری با پدرش یا نمی دانم عمویش آمده بودند کتاب بخرند. دنبال رمان میگشت رمانهای بلند. کتابدار معرفی میکرد. دن آرام . جنگ و صلح . ابله . هیچ کدام مقبول نمی افتاد. صدایشان تمرکزم را میبرید. گمگشته بود ولی مشتاق . باز همین هم چیزی بود.

تحمل گرما برایم غیر ممکن شده بود. کاری نداشتم کتابم را خریده بودم و حوصله ام سر رفته بود بناپارت کتابی را نشانم داد. از همین کتابهای کوچک این روزها که سعی میکنند ما را متقاعد کنند که دنیا خوبه و ما فقط باید از ته دل آروز کنیم تا به آرزو مون برسیم. من  نمی دونم این ته دل که میگویند به آپاندیس میرسد؟ بگم لعنت بر پائولو کوئیلو؟

اسم کتاب : خودت را از برق بکش. عنوانش عالی بود می توانستم یک دو جین از این کتاب را صرفا به خاطر عنوانش به نیم دوجین از آدمهایی که برق دارند هدیه کنم ولی در جا عنوان توهین آمیز بود.

علی رغم اصرار بناپارت که هنوز هم امید داشت زنش شخصیتی  باشد از کتابخانه بیرون زدم. هوای بیرون خنک بود. حس کردم خنکی در روحم نفوذ میکند. آرام شده بودم. به بناپارت گفتم. بازویم درد گرفت از بس امضا دادم. دیگر بعد از 16 سال نیازی نیست برای هم ژست بگیریم هر چند من هیچ وقت این کار را نکرده ام.هر دو خندیدیم .

روز باشکوه کتاب خری و کتاب خوانی تمام شد . حالا سه تا کتاب هم زمان می خوانم. عشق دو باتن. مردم در سیاست ایران از آبراهیمیان و هنوز استانبول پاموک.

از میان همه دوست دارم بتوانم آبراهیمیان را پیدا کنم و بپرسم بعد از این همه تاریخ نگاری چه امیدی به ایران داری؟ آیا امیدی داری؟.

اگرچه خودم یک پاسخ زودهنگام دارم . من رای میدهم . اسفند را میگویم برای مجلس. رای میدهم و تا حد توانم دیگران را تشویق میکنم که رای بدهند. رای میدهم تا چشم هر کس که دوست دارد من رای ندهم آب مروارید بگیرد. رای میدهم حتما، یا کلت کار کرده را از ساک برزنتی در میاورم و زیر چانه میگذاریم و ............ خلاص . بعد میگویند فلانی را یادته همون سالی که جنگ جهانی شد خودش را خلاص کرد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ساعت 9:49  توسط ف. گل سرخی  | 

دوستان عزيز سلام بنا به دعوت مجله سپيد ، روز پنج شنبه ٢٨ آبانماه بين ساعت ٤/٣٠ تا ٥/٣٠ در شهر كتاب آرين براي كتابگردي ميروم. خوشحال ميشوم اگر ميل به كتاب خريدن يا ديدن داريد يكديگر را ملاقات كنيم

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۹۴ساعت 18:23  توسط ف. گل سرخی  | 

تاریخ بشر پر از سوال و معماست. معماهایی که وقتی به پشت سر نگاه میکنیم به نظر بزرگ و لاینحل میرسند. در میان تاریخ، نقش مردمان بسیار پر رنگ و زنده بین شده است ولی از نظر من مردم همیشه گروهی درگیر و دار زندگی بوده اند که توسط یک عده دیگر هدایت یا گمراه شده اند. شاید انقلاب فرانسه یک نقطه عطف در تاریخ باشد که جوشش مردم شکلش داده است اما اگر من را متهم به تئوری توطئه نکنید ولی در همین تاریخ هم دست و بال دراز بریتانیای کبیر زیر پای مردمی است که در خیابان نعره میکشند. کمکهای زیادی از حد لوئی شانزدهم به استقلال طلبان امریکایی بالاخره باید تاوانی در برابر روباه پیر میداشت که لوئی با سرش آن را پرداخت. خلاصه بر خلاف اینکه می گویند مردم فلان کشور خسته بودند یا خواسته بودند یا نخواسته بودند؛ من میدانم که مردم همه قرون اعصار دلشان میخواسته زندگی عادی کنند و اصلا حوصله جنگ و جدال نداشتند اما جایی برای ابراز نظر هم نداشتند. مردم دنیا مثل مردم سوریه که در زیر چادر و در کمپ هم زاد و ولد میکنند فقط زاد و ولد و خورد و خوراک می خواستند و نه بیش.

به غیر از انقلابهای مجهول الدلیل، جنگها همیشه مورد توجه اند. گذشته از لشکر کشی های افسانه ای در دوران باستان، دو جنگ جهانی در اروپا برای من همیشه بینهایت شگفت انگیز بوده است. تخریب اروپای زیبا و دیدنی با آن فرهنگ غنی و سرخوشی هنری که دارد یک سوال به بزرگی کره زمین است برایم. اینکه روشنفکر ها و عاقلان کجا بودند؟ اینکه مردم چرا نظر ندادند؟ اینکه چطور این قدر میشود احمق بود و . . . حالا اما روزگاری شده که اسباب و وسایل شروع یک جنگ جهانی را به چشم خودمان نظاره میکنیم و در خود فرو رفته نگران کته و خورش فردائیم.

اگر به واقعیت اوضاع خاور میانه نگاه کنیم چیزی جز جنگ جهانی است؟ همان انگیزه های خیالی همان جاه طلبی ه، همان سلطه طلبی ها و کاهش منابع اولیه و . . . همه جمعند. حضور روسیه مزور که کیلومترها دور تر از خاکش از اسد حمایت میکند. اسد یا کلب چه فرقی دارد . روسیه دنبال یک پایگاه در حساسترین نقطه آبهای جهان است لاذقیه ( لازقیه) و چرا فکر نکنیم که روسها یا مشابهشان خودشان هوا پیمای پر از روس را منفجر نکردند تا توجیه گر حمله ها باشد. مگر این روسها با روسهایی که استالین زیر خاک کرد فرقی دارند؟ مگر تاریخ از این کثافت کاریها ندارد؟ یا شاید هم من قرصهایم را نخورده ام.

عربستان و قطر و پولهای امارات و بقیه عربها در دست داعش یا سلفی ها، تبدیل به سلاح کشتار جمعی میشود و بر سر مردم سوریه فرو میریزد. ایران به شکل فعال جانی و مالی و دیپلوماتیک در حال کباب کردن خودش برای سوریه است . امریکا با رمبوهای بی حاصلش و نیروی هوائی اش و حالا ناو فرانسوی  دوگل و نیروی هوائی بریتانیا که با یک استدلال ساده در حال راه افتادن است. بقیه دوستان همه هستند چرا من نباشم؟

از سوئی یک نیروی هیولائی که به واسطه شبکه های اجتماعی کاملا کارشناسی شده، تبدیل به کابوس مردم شده است و با به کار بردن روشهای ابتکاری کشتن آدمها، مثل زنده سوزاندن و زنده در آب انداختن و سر بریدن توجه مردم عامی را جلب میکند. این دفعه مظلوم قضیه کردها و جانشان مستمسک یک سناریوی جدید. یک پازل کامل.

 فقط جای چین و ژاپن خالی است که با باز شدن یک جبهه در جزایرمصنوعی کی درآبهای چین، بین امریکا و چین تکمیل میشود . به غیر از این ها دو سه جبهه گشوده نیز هست. عراق، افغانستان و اوکراین و فلسطین و یمن .

این وسط ،همه نان دارند و دنبال پیازند تا قاتق نان کنند اما ایران دنبال چیست؟

در دو جنگ گذشته ایران هر بار ترک مخاصمه کرد و دچارتغییر حاکمیت شد. عملا آسیب فیزیکی کمی دید البته به غیر از ادعاهای احمدی نژاد مبنی بر مصرف گندم ایران برای ارتش انگلیس و قحطی منجر به مرگ نه میلیون نفر ( کتاب های ایران بین دو انقلاب و خاطرات کنسول انگلیس در ایران در این مورد توضیح کافی دارد ). کشتگان ایرانی این قحطی همچون امروزها، بسیاری به دلیل بی درایتی و بی غیرتی حاکمان و طمع فئودالها و ملوک الطوایفی بودن و طمع روس و انگلیس با هم بوده است.

در هر حال الان ایران بعد از سالها کمک بی دریغ به شخص اسد که همچون خنجری قلب مردم سوریه را شکافته در سوریه دنبال چه میگردد؟ پافشاری بر یک اشتباه استراتژیک پر هزینه؟ ترس از دست دادن پایگاه شیعی در نزدیکی اسرائیل؟ احیا علویون اقلیت در برابر اکثریت؟ خیال جنگ با صهیونیست؟

در تنها باری که به قبرس شمال رفته بودم آثار فتح همه میلتهای جهان را در قبرس دیدم . در میدانگاه اصلی لفکوشا یا همان نصفه ی ترکی نیکوزیا یک بنای یاد بود هست که هر کسی که یک بار قبرس را فتح کرده انگولکی به آن رسانده. فرانسوی، یونانی، ترک، ونیزی، شاید ایرانی و حتما بریتانیایی. علت: سوق الجیشی بودن قبرس که درست قطعه گمشده پازل سوریه، لبنان و اسرائیل است. وقتی نقشه را ببینید دلتان برای قبرس خواهد سوخت و عجب دست بریتانیا در همه آشفته بازارهای جهان هست و رد چکمه کثیف روس .

حالا این ها که همه نشانه جنگ جهانیست را چرا کسی جدی نمیگیرد؟ چرا مردم بدبخت دنیا هنوز درگیر چرندند چرا برای بار هزارم در تاریخ، شورش نمیکنند و فریاد بزنند ما پایگاه موشکی در لازقیه نمیخواهیم یا نوکر نفت خوار و پول خوار نمیخواهیم ؟ چرا مردم سوریه مثل آدمهای ناخوانده و بی ربط در دریا خفه میشوند و چرا ما مردم باور نمیکنیم که اگر یک کمی دیگر دنیا کشش بدهد ما هم همان آینده را داریم؟

چون بشر ساده لوح است و تصور میکند دو جنگ یا صد جنگ باعث عبرت شده است . فکر میکند به زودی اخر الزمان است . فکر میکند بیشتر از ین دیگر نمیشود عاقل و بالغ شد . نمیشود قوانین بشری را زیر پا گذاشت . ما آدمهای عادی فکر میکنیم که احقمانه است که بخواهیم بجنگیم ولی عده زیادی بر خلاف ما فکر و عمل میکنند.

وقتی در کهکشان راه شیری یک نقطه ریز و بی نور مثل زمین را میبینم از خودم میپرسم این ادعاهای آدمها چقدر چرنده. این ثروتها و قدرتها و دنیاها پست و بی معنی است. اینکه برای خودمان در کائنات پپسی باز میکنیم که دنیا را برای یکی از ماها خواسته و ساخته اند. اصلا اینکه تحویلمون گرفته اند. اینکه کسی جایی برای ما پشیزی ارزش قایل است و ما تنها موجودات هوشمند این عظمت بی انتها هستیم. همه هجو و خیال یاطل است  . در حد صاف بودن زمین. ما هنوز باور نکردیم که در دنیای بیرون ما غباریم.

راستش روز به روز بیشتر در گیر این میشوم که کره زمین ما اتم معطل یک ماده ای در یک دنیای دیگر است اما درک این برای ما غیر ممکنه . مثل آلیس در سرزمین عجایت یا گالیور عزیزم در کشور لی لی پوتی ها .

حقارت چیزی است که ادراک را مخدوش میکند.

بگذریم

تنها خاصیت این قضایا یک چیز است. من طماعانه منتظرم از دل این همه درد و رنج و مهاجرت و فریاد و شکست و تجاوز ادبیات باز هم از خاکستر خود برخیزد. این داستانها باید نوشته شوند. داستان رنجها و عشقهای ممنوع در زمانه ای که سیاستگزاران جهان آنرا همیهش جهنم کرده اند.

در هر حال

هنوز درگیر کتاب نیمه خوانده استانبول از پاموک هستم. کتاب محشر است اما بار نوستالژیک کتاب زیاد است و نوعی ملانکولی عمیقی در آن حس میشود. پاموک دنبال کودکی، عثمانی، عظمت، ثروت به باد رفته، طبقه قدرتمند استانبول و نوعی بکارت پیش از فروپاشی امپراطوری با هم میگردد. اگرچه به عنوان یک ایرانی اصلا  ربط معنی داری با استانبول ندارم ولی کتاب قدرت جذب دارد و در عین حال لازم است هر چند وقت یک بار کمی از کتاب فاصله گرفت. در عین حال فرهنگ ترکیه را خیلی دوست دارم . ترکیه با مردم خون گرم و نوعی از شرقی مترقی می تواند وطن دوم هر کسی شود. فضایشان یک محبت عمیقی دارد که حداقل من اینطور حس کردم.

از این ها بگذریم . هنوز ماه دوم سال تحصیلی تمام نشده و ما هر روز صبح برای بیدار کردن ننرها داستان داریم . بچه های لوسی که من بار آورده ام . نسل پر توقع و زیاده خواه و دوست داشتنی برای من . عشقهای کوچک من که گرمای بودنشان زندگی را برایم معنی میکند ولی گهگاه من را به این وادی میاندازد که چه آشی برای آینده پخته ام؟ آیا از این بچه ها دو تا آدم درست و درمان برای این دنیای وانفسا در می آید؟ نکند دنیا با حرکات مذبوحانه دشمن بعثی صهیونیستی امریکائی .... کن فیکون شود و من مجبور شوم مثل توله گربه آن ها را به دندان بگیرم؟ نکند نباشم تا به سرانجام برسانمشان؟

خدا داند. امیدوارم همه مجانین جهان دست از جنگ بردارند. رئیس جمهور ها بی خیال ریاست مادام العمر شوند. ترکیه، مهربان و آباد و سالم و خنده رو بماند. مردم سوریه به سوریه ی خوش بخت باز گردند. ستونهای آثار باستانی پالمیرا مثل یک فیلم بر عکس شده سر پا شوند . فیلم بر عکس شود و برود در کدام دهه بایستد؟ هر کجا را نگاه میکنم همین است و همان. بر عکس شود و برود تا انتها تا انتها تا انتها

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ آبان۱۳۹۴ساعت 17:51  توسط ف. گل سرخی  | 

چند وقت پیش مادرم کل آپارتمانش را رنگ کرد. استاد رنگکار که دلش می خواست مزدش را بیشتر کند مادرم را وسوسه کرد که کمدها را هم بیرون بریزد و داخل کمدها را هم نو نوار کند . درنتیجه زاد و رود مانده من هم ولو شد. انبوهی کتاب که در منزل مادرم گذاشته بودم و جزوه های دانشگاهی و بعضی وسایل دندانپزشکی و خلاصه آت و آشغالهای همیشگی . دفترچه های خاطرات نیم بندم که یاد آوری میکردند از ده دوازده سالگی بی وقفه نوشته ام.

بالاخره وقتی اوستا خانه را تخم مرغی تحویل داد روزی رسید که من باید تکلیف اثاثیه مانده ام را روشن میکردم. خانه مادرم در هم و برهم بود. مبل و تابلو و لباس و آلبوم عکس و فرش و کتاب روی هم انباشته وسط هال. کتابها را یک به یک بررسی کردم . خاک گرفته و عطسه آور و زرد شده. بعضیهاشون را از این طرف و آن طرف کش رفته بودم. چه شرمندگی شیرینی مثلا کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت را  که می خواستند از کتابخانه های عمومی حذف کنند و من نجاتش دادم و مثل یک قدیس آن را دزدیدم. یا کتاب داستان پداگوژیکی از ماکارنکو که ناجوانمردانه به یکی از دوستانم که رفت کانادا پس ندادم. حتما اون کتاب به اون سنگینی را با خودش نمیبرد و بقیه کتابها که حلال و مطهر بودند . مجموعه نایابی از کتابهای دکتر شریعتی که ندرتا توانسته بودم بخوانم و ده جلد ژوزف بالسامو و غرش طوفان. یکی دو تا کتاب مذهبی مثل تفسیر سوره قیامت و یک جلد صحیفه نور و حقوق زن در اسلام آقای مطهری که تکه و پاره بود.

کتاب حقوق زن در اسلام را  سال 54 به مادرم هدیه دادند. اهدا کننده مدیر مهد کودک من بود. آقای منصوریان. بعدها دانستم که ایشون جز ملی مذهبی ها هستند و کتاب را در اون سالهای دور به مناسبت اینکه من بچه خوبی بودم به مادرم دادند. در اون عالم بچگی چیزی از این سوزناکتر نبود که یک کتاب قطور و نامفهوم را بابت خوبی من به مادرم بدهند! در دلم از اینکه لایق چنین توجهی شده بودم به خودم میبالیدم ولی حس گناهی قبل از آن در دلم میخ شده بود که من که این قدر تعریفی نیستم.

کتاب بعدها زینت کتابخانه شد و هر سال پاره پاره تر. حالا بعد از این همه سال برایم واضح است که اگر کل آن کتاب 700/800 صفحه های را هزار بار هم خوانده بودم کمکی به حال و روز و سوالها و تاریکی های امروزم نمیکرد. در اون سالهای 54 و 55 این طور ژستهای مذهبی گرفتن و جستن ترقی های غربی در عرفان و فلسفه و کتابهای دینی نوعی روشنفکری بود ولی الان .... دیگه کسی نمیدونه روشنفکری چیه ؟

 کتابهای شریعتی و حقوق زن در اسلام و ....را گذاشتم در یک گونی و دادم به اصل الدین کارگر افغانی مادرم که برای شهرداری کار میکند و گاهی قاچاقی در خانه های اهالی کوچه. به اصل الدین که اسمش خیلی تمام و کمال است گفتم برو یک جایی بساط کن و اینها را بفروش . شاد و شنگول رفت. کل جهان بینی شریعتی و رفقا بر دوش اصل الدین از خانه خارج شد. دوست داشتنی ها را یک جائی باز هم پنهان کردم. یک جلد روزنامه اطلاعات صحافی شده زمان رضا شاه و انبوهی روزنامه مربوط به بهار سال 58 که از یک سبزی فروشی در نیاوران به التماس گرفتم و داستان شیرین پداگوژیکی که برداشتم باز هم بخوانم و البته غرش طوفانها که دلم نیامد بفرستم دنبال شریعتی.

الان که در حال نوشتن هستم یکشنبه صبح بارانی و سرد تهران است که با پدیده مقدس النینو خیس و تر شده است. در اتاق بغل دستم در مطب همسرم مشغول کار است. بیمارش امروز موهایش را آبی کرده و آمده. موهای نیم سوخته از دکلره و آبی رنگ . پرسید : بهم نمی آید؟ منشی ها تایید کردند که چرا می آید.

دیروز فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد را دیدم. فیلم سیاه است ولی واقعیت. درد ناک و تا حدودی نا امید. بازتاب واقعیت بیرونی و الان با موهای آبی و سابقه 17 /18 بار کورتاژی که مریض مو آبی کرده به آن اعتراف کرده ، قاطی شده است.

چندی قبل از روزنامه سپید  آمدند برای مصاحبه. البته نیامدند بلکه تلفنی مصاحبه انجام شد. برای همین هم اسم آقای اسلامی را اشتباه شنیدند و غلط نوشتند ولی نکته این بود که چرا یک پزشک باید بنویسد؟ یعنی چه نیازی باعث میشود پزشکان اصلا دست به قلم ببرند.

چون نمی تواند وقتی بیمارش موهایش را آبی میکند پقی بزند زیر خنده و بگوید عزیزم آخه این چه کاریه ؟ چون اگر مریضش که یک مرد جوان و برومند است با جدیت بگه من از تمام اعضای بدنم عکس دارم نمیتواند ابروهایش را بالا ببرد و بپرسد آخه چرا؟ نمی تواند به بعضی از بیمارانش بگوید بابا بی خیال بشو مگه دنیا چند روزه ؟ نمیشود بگوید چرا به خودتان این قدر انگولک میکنید؟

خلاصه مصاحبه بدی نبود. روز 27 مهر و یک داستان 700 کلمه ای هم کنارش در روزنامه سپید چاپ شد. عکس قدی بنده را هم زدند کنارش.

اون عکس قدی یک خاصیت دارد. اینکه هرکس من را ببیند همانطور که جناب کوروش در کامنتها به جد زدند به هدف ؛ درک می کند که من اهل اراده کردن و این بساطها نیستم. خلاصه به رویم نیاورید ولی نتوانستم ننویسم.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۰ آبان۱۳۹۴ساعت 12:23  توسط ف. گل سرخی  | 

راستش امروز آمده بودم برای تمام کردن . وقتی جوان بودم و درگیر یک عشق و عاشقی سوزناک ؛ خیلی از دوستانم از روی دلسوزی یا خیر خواهی نصیحتم میکردند که رها کن . ول کن. ولی من ادامه دادم و در جوابشان میگفتم صبر کنید. میوه وقتی برسد خودش از درخت خواهد افتاد. خودم خوب میدیدم که میوه خامی هستم و هنوز نپخته و کالم و بالاخره .... یک روز میوه افتاد.

این تئوری میوه بازی را هنوز هم دارم. هنوز هم تصور  میکنم هر واقعه و اتفاقی باید پخته و حلاجی شود و بعد به انتها میرسد. فصلش تمام میشود. فرو میافتد. گاهی که تئوری ام را فراموش کردم و برای رسیدن به یک انتها یا نرسیدن به آن تلاش کرده ام سخت که درگیر شدم یادم افتاد که ..... صبر کن هر چیزی به انتهایش نزدیک میشود. حالا حکایت وبلاگ است و من . همه حسها همه دردها و همه زشتی ها و پلشتی هایم را عیان کرده ام . کم یا زیاد دوستان لطف کرده اند و دنبالم کردند. بحث کرده ایم .جنگ شده است و بعد آرام آرام مثل خزیدن سرخی بر روی سیب روی درخت کم کم رسیده ام به انتها. اگر یکسال پیش این انتها را به من تحمیل میکردند خیلی میشکستم ولی حالا آرام آرام وزن آبدار شدن این سیب را حس میکنم.

حس میکنم هر چه میگذرد تکراری تر یا شاید غیر قابل بازگو کردن میشوم. این روزها می فهمم که راسیست و فاشیست و متحجر  و هموفوب و عقب افتاده هستم. به حد وفور در فیس بوک فحش خورده ام و به حد کافی از بچه های خودم بابت بهخ حد کافی امروزی نبودن ملامت شنیده ام. از این گذشته توبره ام را برای جذب مخاطبانی که برایشان واقعا احترام قایلم و دوستشان دارم خالی میبینم. حس پیر مردی را دارم که جوکهای تکراری اش را دیگران با لبخندی از سر لطف تحمل میکنند. بنابر این نمیخواهم وبلاگ را ببندم و نمیخواهم خداحافظی کنم ولی تصور هم نمیکنم بتوانم گرد و خاک این وبلاگ را زود وبه زود بزدایم.

از همه دوستان همراهم بی نهایت متشکرم . شما به من بسیار یاد دادید. از همه آموختم و بزرگ شدم. امیدوارم چیزی شاید یک سفر دراز در جاده های دم غروب بتواند نجاتم دهد. سفری که نه پای رفتنش را دارم و نه حتی دیگر توان آرزو کردنش را . ولی شاید یک چیزی من را از جا بکند و باز هم بقبولاندم که حرفی ارزشمند برای خوانندگانی ارزشمند دارم. 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ آبان۱۳۹۴ساعت 15:0  توسط ف. گل سرخی  | 

سی و یکم شهریور است . بوی پائیز تا درون حفره های استخوان جمجه نفوذ میکند. شبها از صدای کولر و باد مصنوعی اش راحت شده ایم. میشود پنجره را باز گذاشت و بوی آمدن سرما را حس کرد. دو کوچه بالاتر از خانه ما یک شعبه ساندویچ آیدا هست. آیدا و هایدای مشهور که از دوبی تا پتل پورت ساندویچ کالباس میفروشند. از وقتی گوشت انواع و اقسام جانوران حلال گوشت و حرام گوشت را چرخ کردند و کالباس کردند کارش کساد شده مدتیست ساندویچ گرم میدهد. همان گوشتها را که کالباس نکردند سوسیس کردند. بوی دودکشش گاهی با باد میزند سمت ما من با بوی سوسیس سرطانزای انگلی میروم به قعر خاطراتم. به یک جاهایی در پائیزهای بیست و چند سال پیش . به ساندویچ سوسیس های مدرسه با خیارشور و گوجه و نوشابه مشکی . نوشابه مشکی در شیشه کانادا . شیشه های هنوز شیشه های دهه قبل بود دهه 50 . در هوای کوچه بوی ذرت بو داده می آید. کجا میروم ؟ به شهر بازی های کودکی ام . به لونا پارک در اتوبان چمران و به مینی سیتی. کمتر به فانفار در میدان ونک . بوی ذرت و بوی پشمک من را میبرد به 30 سال پیش وقتی سوار قطار وحشت میشدم. بوی پشمک در فضای باغ وحش تهران که در خیابان ولیعصر بود و سر کوچه اش دو تا شیر سنگی. یک شب سیرک رفتم . شش ساله بودم سیرک یک جایی اول خیابان فرشته بود. اگر درست به خاطر داشته باشم جایی که الان مسجد فرشته است یک زمین خالی بود و سیرک در همانجا برپا شده بود. تنها خاطره واضحم مدرسه سگهاست و کمی از دلقکها و وحشت سقوط بند بازها . هر آدمی یک نقشه ذهنی منحصر به فرد دارد. رنگ و نور و بو و طعم و هزاران فاکتور مادی و معنوی مثل یک تابلوی بزرگ جکسون پولاک بر روی ذهنش قطاتی به جای گذاشته اند. هیچ کس نمیتواند دیگری را به درست ترین شکل ممکن درک کند. میشود ادراک ها به هم نزدیک شوند میشود ما فکر کنیم که دیگری را درک میکنیم ولی نمیکنیم . ما فقط اینطور فکر میکنیم. برای همین است که وقتی نقطه مشتریک در کسی می یابیم ذوق زده میشویم . پیدا کردن الگوهای تکراری در پاشش هزاران نقطه رنگی غیر ممکن است. چرا به این جا کشیده شدم؟ فقط برای شب اول مهر. برای انکه فردا توله بچه هایم را مثل گربه به دندان میگیرم و میبرم مدرسه . هر دو بی محابا می گویند از مدرسه خوششان نمی آید. چرا باید بیاید؟ دلیلی ندارد. نیمسال دوم شروع میشود. پائیز می آید تا روح و روانمان را نقش جدید بزند. یکی دو خال رنگی به تابلوی منحصر به فردی اضافه کند که معلوم نیست کدام وقت در اسباب کشی بین این دنیا و آن دنیا پاره شود یا سوراخ شده و لک در گوشه ای بیافتد. همه هیچ و پوچ شود . مسخره است . گذشته از حال و هوای پائیزی حتما مستحضر هستید که بلاگفا در یک بی پاسخی عمیق از عید امسال فضای وبلاگ را به باد فنا داده است. پستهای عید گم شدند و این دو پست جدید هم همینطور . هر از چندی صفحه مدیریت قفل میشود . یکی دو تا جمله بی مفهوم می آید و بعد دوباره نسخه پشتیبان و . . . کمی تکراری و نا امید کننده است. بنابراین کمی صبر کنیم تا ببینیم وضعیت بلاگفا چه میشود تا بعد خدمت برسم. ضمنا احتمالا نقدم بر فیلم محمد (ص) در مجله 24 این ماه چاپ میشود هرچند من تازه یک هفته بعد از اکران آن را نوشتم ولی شادی چیز جدیدی به بقیه نقدها الان اضافه نکند. به امید آینده

+ نوشته شده در  سه شنبه ۳۱ شهریور۱۳۹۴ساعت 16:38  توسط ف. گل سرخی  | 

من نمیدانم آیا بچه هایی که کودکی سخت و ناجوری دارند هم در بزرگی گذشته را شیرین و دست نیافتنی به خاطر می آورند؟ برای من خاطرات کودکی ام مثل مزه آب نبات ملسی است که یک کمی ترش و خنک باشد. به قول پدرم ترش و شیرین و سرد. کیفیت به خاطر آوردن خاطره ها به قدری پیچیده و غیر قابل توصیف است که گاهی مدتها مشغولم میکند. اینطور که سوادم قد میدهد خاطرات ما مثل کارتون جدید این ساید اوت ( نمیدونستم فارسیش چی میشه) به شکل ملکولهای پروتئینی ذخیره میشوند. هیچ جنبه معنوی ندارند و احیانا به روحمان هم ربطی ندارند ولی حس بسیار روحانی و غریبی ایجاد میکنند. احیانا از جنس عشق یعنی یک جور رنجوری لذت بخش که آدم دلش میخواهد ادامه اش بدهد. میدانید حتی دردهای جسمی خاصی هم هستند مه برای آدمها لذت دارند. مثلا درد لثه یک نوع لذت معتاد کننده دارد. یعضی مریضها و بسیاری از آدمها دوست دارند بارها مثلا با خلال دندان لثه شان را زخم کنند. این حسها با این غریبی و پیچیدگی چطور ممکن است از سر قلم یک نویسنده بتوانند وصف شوند. اگر هم شدنی باشند نه هر نویسنده ای و نه چون منی.

راستش حتی نمیدانم کودکی من چقدر جز کودکی های خوب محسوب میشود . شاید هم اصلا دردناک و رنج بار بوده ولی من خاطرات دلنشینی از آن دارم.

به خاطر ندارم کتک خورده باشم حداقل نه مفصل و دامنه دار. البته داد و بیداد و تهدید حتما بوده . خطاهای تربیت، اشتباه کاریها و بر هم ریختن مخ فرزندان که همیشه از والدین سر میزند هم حتما بوده ولی من تا یک دهه پیش فقط خوبها را به یاد داشتم و گاهی این روزها کم کم بی مبالاتی ها را هم به خاطر می آورم. مثلا اینکه مادرم از ترس اینکه من تنها به تراس نروم به من گفته بود کلاغ چشم آدمها را در میآورد. خاطره ای است مربوط به زیر 5 سال . پنجره های قدی بلند اتاقم را که مشرف به تراس جنوبی خانه پدر بزرگم در کوچه یزدان شناس خیابان جمشید آّباد بود به یاد می آورم. روی زمین نشسته بودم و به وسعت آسمان نگاه میکردم و تصور میکردم کلاغ با نوک تیزش شیشه را خواهد شکست و بعد چشم من را در میآورد.

یعنی تا حالا کلاغ چشم کسی را بیرون آورده ؟ نمیدانم

هر سال که به سالهای زندگی افزوده میشود گروهی از خاطرات که پیر تر میشوند کم کم محو میگردند. بعد خاطراتی جدیدتر پرده برداری میشوند. پروتئینها حتما کمی دورتر چیده میشوند. نمیدانم کهنه میشوند ولی از بین نمی روند. ماده تبدیل به چیزی نمیشود.

دیشب باید میرفتم میکرو را از کلاس اسکیت بر میداشتم. از جنب و جوش لذت میبرد و تمرین میکند. ساعت نه شب بود. وقتی از در آپارتمان بیرون آمدم صدایی که از واحد رو برویی می آمد توجهم را جلب کرد. صدایی بود مثل اخبار رادیوئی صدای امریکا. همان که دهه های جنگ با رادیو ترانزیستوری میگرفتیم. خبر را یک زن و یک مرد میخواندند. یک کمی خش خش داشت. همان فضا بود . مثل رادیو. مثل شبهای بی برقی مثل تنها رشته ای که ما را به حقیقت و دنیای آزاد متصل میکرد. شاید 10 یا12 ساله بودم. اخبار را هم میشنیدم ولی به عشق شنیدن یک ترانه در انتهای برنامه که اغلب در بی حوصلگی و بحث ها و تفسیرهای سیاسی بزرگترها محو میشد گوشم به رادیو بود. مادر بزرگم علاقه زیادی به اخبار داشت به رادیو هم میگفت راددو را بگیر.

آخر اخبار یک ترانه از التون جان و یا حالا یک ترانه که در میان جدول پر فروشها در رتبه اول قرار گرفته و سومین هفته متوالی در صدر بوده . ترانه .... از مایکل جکسون. صدا از همه راه بین امریکا و ایران عبور میکرد. وز وز میکرد. از ابرها از بالای اقیانوس از روی اروپا از کنار برج ایفل از روی ترکیه مفلوک و . . . . صدا نخ ارتباط بود. چه لذتی داشت. حالا هنوز هم همان گوینده اخبار موزیک را میگوید با همان افه و همان صدا ولی البته با کی کلاه گیس که حتی قبل از گذاشتن آن یکبار هم به آینه نگاه نمیکند. اصلا فرقی نمیکند کلاه گیس کجاست من دیگر مخاطب آن عوالم نیستم .

صدای اخبار من را در راهرو میخکوب کرده بود. یک حسی مثل دلهره بود. حس میکردم شعله لرزان چراغ نفتی را که روی دفتر مشقم افتاده میبینم. صدای خبرها همیشه یک جوری دلهره آور بود. دلهره بزرگترها ، نچ نچ گفتن هاشون، حتی نگاه های نگرانشون. چراغ اتومات راهرو با هر حرکتم روشن میشد و با وزوز آزار دهنده ای حواسم را پرت میکرد. وز وز یک نور رو به موت. بی حرکت شدم چشمانم را بستم می خواستم اخبار رادیو امریکا در مخم فرو برود.

دیشب طی حمله ضد هوایی های ارتش عراق به . . . .  در جریان بمباران تهران . . . .  خانم تاچر با همتای آلمانی خود . . . .

آسانسور من را با خود برد. چرا این خاطرات را دوست دارم؟ چرا طعم همبرگر بیگ بوی که 50 تومان بود هیچ وقت تکرار نمیشود؟. چرا ساندویچ سوسیس کوفتی مدرسه مثل یک معبد دست نیافتنی اینکا در میان مزه های مخم ثبت شده؟

در حیاط ورزشگاه شهید کشوری که یکبار ماما آن را افتتاح کرده و شسته و یک بار مرده شور آن را خواهد شست به سوی سالن غرق در کثافتی میروم که ساعت 4 تا شش و نیم مردها در آن فوتسال تمرین میکنند بعد شش و نیم تا نه و نیم خانمها اسکیت میروند و بعد از نه و نیم تا بوق سگ یک گروهی مرد نمیدانم برای هند بال می آیند. سالن را مثل فاحشه ها اجاره میدهند بی آنکه دستی به سرش بکشند. میراث یاغی را تاتارها گرفته اند. این خلاصه حسم است.سالن بعد از رفتن مردها بوی تند عرق میدهد و بعد از رفتن زنها بوی عطرهای ارزان قیمت نوجوانان. بعد از رفتن مردها انبوهی شیشه آب معدنی و قوطی خالی رانی دور و بر زمین ریخته. صندلیهای سالن شکسته و داغون و گاهی در حد مرگ کثیفند. راهروی ورودی تاریک و با بوی سوزاننده آمونیاکی که از توالتها می آید زننده و منزجر کننده است. تعدادی توپ بسکتبال در یک سبد کنار زمین در میان خاک و آشغال سالهاست معطلند. گاهی کولر کار میکند گاهی کار نمی کند . فرقی ندارد دخترها شادند. با لباسهای رنگی با صدای ضبطی که خود می آورند، با سرعت اسکیت.

در حیاط صدای جیر جیرک در کمین من است. جیر جیرک که با ساز خودش میتواند من را ببرد به فرح آّبد ساری به دریا کنار به شبهای پر از محبوبه شب به بوی میموزا به نم دریا به آسفالت تمیز به پاهایی که از راه رفتن هلاک شده بودند به بوی دودکش بوفه ی به معنای واقعی کلمه غیر بهداشتی رستوران سی ساید دریا کنار به دوچرخه سواری که خیلی زود در کودکی رهایش کردم به وقتی در بوی نم رختخواب ویلای در یا کنار فرو میرفتم و از غصه کوتاه شدن سفر بغضم میگرفت. گامهایم را آهسته بر میدارم . جیر جیرک عزیزم من با صدای تو که همیشه یک کوک دارد می توانم دسته دسته های پروتئین را در مغزم جا به جا کنم. این خاطره ها در لبه از دست رفتن هستند در حال محو شدن ، گم شدن کمرنگ و محو شدن.

از پله های شکسته و بی لبه حیاط ورزشگاه پائین میروم در حالیکه می ترسم زمین بخورم. تاریک است . از سالن صدای هیاهوی بچه ها می آید. روی نیمکت تعویض لباس مینشینم. دو خانم دیگر هم هستند. میکرو به من نشان میدهد که حرکت چارلی را چطوری یاد گرفته. تشویقش میکنم. خانم بغل دستی می گوید چرا ما بچه دار شدیم ؟. به او نگاه میکنم فکر میکنم جوانتر است ولی همسن من است. می گویم من دو تا دارم. در نگاهش استیصال و تعجب هست. می گوید زندگی مثل بن بسته. ازدواج انگار آدم میخوره به دیوار. نگاهش کردم . عجیبه که به یک غریبه اینطوری اعتماد کنی و این طور دردناک مشکل را بگوئی. گفتم ما دیگه تموم شدیم . ولی فکر نمیکنی مشکل از ازدواج نباشه ؟ شاید سنمونه که این طوری شدیم؟ نتوانستم بگویم شاید پروتئین ها در حال فرو پاشی اند.

در حال دور شدن وقتی کوله پشتی  بچه را به دوش دارد می پرسد متولد چه ماهی هستی؟ میگویم بهمن 50..... می گوید من آبان50

شب که به حرفهایش فکر میکنم از خودم میپرسم چقدر کلافه بود . جمله اش در مغزم می پیچد: میخوریم به یک دیوار. هفته آینده ببینمش درد دل میکنم . چرا باید حس کند خورده به دیوار؟

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۸ مرداد۱۳۹۴ساعت 17:21  توسط ف. گل سرخی  | 

مرداد شد . از سلام و احوالات عید یک دفعه افتادیم در مرداد. سیل آمد گروهی را برد . رئیس ستاد بحران همه چیز را ریز دید. چند خانه و چند راس انسان را آب برد . از نظر او حتما همین بود که گفت بزرگنمائی شده . خنکی باران باقی ماند ولی صدای ضجه مردم وقتی به چشمشان میدیدند خانه ها مثل قوطی کبریت میروند درون رودخانه در ذهن  آدم طنین می افکند. حاصل عمری کار و تلاش و بدبختی کشیدن را رودخانه برد.

خانه های غیر اصولی، مردم بی قانون، قانونگذاران دزد و مجریان بی حوصله و مملکتی همیشه تکیه زده بر حریم یک چیزی . حریم دریا، رود خانه،کوه و سیاست و . . . .

قاعدتا نباید با غر زدن شروع می کردم ولی خنکی هوا به یادم می اندازد که سیلی بوده و سیل هم آدمها را با خود برده است و مثل همیشه غیر مترقبه بوده، غیر مترقبه.

بگذریم

دیشب مثل شبهای کودکی به خیال فرو رفته بودم . چشمانم را بستم و فکر کردم در قطارم . قطار با حرکتهای تکراری و آرامبخش. کجا میروم؟ می خواهم بروم آنکارا. شاید استانبول. از مرز رد میشوم . از شهرهای با اسم ناشناخته . از ایستگاههای سنگی رضا شاهی یا آتاتورکی. در مقصد .

 ایستگاه را نمیشناسم . نگرانم قطار بعدی ام را به سوی مجارستان یا صوفیا یا بوسنی یا تسالونیکی یا . . .  از دست بدهم . قطار از استانبول یا آنکارا به کجای اروپا میرود؟ هر کجا برود من سوارش میشوم. بارم چیست؟ فکرم مشغول میشود در تخیلاتم هم حقیقتها نفوذ کرده. من با یک کوله پشتی؟ با یک ترولی کوچک؟ چطوری بروم دستشوئی کی وسایلم را نگه دارد؟ کسی همراهم باشد؟؟ نه نه تنها باشم.

خودم را در دستشوئی تصور میکنم. دستشوئی های ترکیه تمیزند.به آینه نگاه میکنم . من من نیستم یک زن قد بلندم شبیه ن ف ی س ه کو  هنورد. موهای مشکی شاید نه به اون خوشگلی. یک چیزی مشکی تنم است  .

 قطار بعدی ام را پیدا میکنم سوار کوپه خودم میشوم. میشود کوپه یک نفره گرفت؟ خیال است دیگر باید باشد. دم غروب قطار حرکت میکند. برو بیاها تمام میشود . بعضی با بار می دوند. بعضی خدا حافظی میکنند. گریه میکنند. من از پنجره کوپه نگاه میکنم. من نشسته ام. قطار با یک حرکت تکان میخورد. راه می افتیم . از شهرها می گذریم از شهرهای ناشناس......

این ها خیالهای مرداد من هستند. گاهی هم به این فکر میکنم که از یک منبع لایزال یک ثروت لایزال بر سرم ببارد. پدر بزرگم می گفت اگر از آسمان میلیونها  سکه طلا ببارد یکی در دامن ما نمیافتد ولی اگریک  کلوخ بیافتد صاف توی فرق سرمان میخورد.پدر بزرگم بی ادب تر هم بود ولی نمیشود گفت.حالا فرض کنید بر سر من سکه ببارد.

 تفریح خیالی ام اولش استفاده از سکه ها نیست. دلخوشی ام لحظه گفتن این خبر به بناپارت است که از کار و دوندگی گاهی بی رمق میشود. دلم میخواهد این خبر را مثل کارنامه معدل بیست ببرم و به مادرم بگویم. بعد با هم برویم فروشگاه بزرگ اکسیر و یک تخت خواب بخرم که هر چقدر هم در  آن کش بیایم نه پاهایم به لبه انتهایی تخت برسد و نه انگشتان دستم به بالاسری . یکی از اون تختها که برای بالا رفتن به آن یک نردبان سه پله گذاشته اند. از آنها که یک سراپرده دارد و آدم وقتی درون آن ها میغلتد تصور میکند دزدموناست.

بعد بروم از مغازه فرش مباشری سر پسیان عتیقه ترین و ریز بافت ترین و زبان مارترین فرشها را بخرم و بگویم این ها را ببرید بگذارید توی ماشینم. شاید هم قبلش بروم اتو تک در همین خیابان تخت طاووس خودمان و یک مزراتی بخرم ولی نه، تنگ و تاریک است شاید یک اکس شش بی ام دبلیو یا نه پورشه . . . . خانه کجا باشد ؟ برج ؟ پنت هاوس اون بالا که شیشه هایش ضد گلوله است؟ از اون بالا که بقیه آدمها را مثل مورچه میبینم؟ یا نه یک باغ با آینده طلائی با درختان انبوه و تراس بزرگ و ساختمان قدیمی آجر بهمنی؟ دزد نمیاد سراغمان مثل دکتر فلاح تفتی سرمان را ببرد؟

 چی کار کنم بعدش؟ دندانپزشکی را گسترش بدهم؟ کلینیک ؟ بعد غصه بخورم که فلان کارم در دهان مریض تاب فشار نیاورد؟

 بچه ها را بفرستم مدرسه فلان در سوئیس؟ بعد تنهایی توی باغ چه غلطی بکنم؟ عصرها بروم لای بته های رز و گلدانهای محبوبه شب چرخ بزنم و گلهای یاس تازه شکفته را بچینم . شاید ته باغ یک گلخانه قدیمی باشد که دستی به سر و رویش بکشم و یک آتلیه نقاشی برای خودم بزنم. یک قهوه برای خودم بریزم و بوم و رنگ و یک گربه ایرانی هم باشند. حالا دیگر من نفیسه نیستم یک کمی کوتاهتر . شاید خود خودم.

 

شاید هم خیال کنم که نوشته هایم را سر و سامان داده ام و بالاخره پرینت کردم تا ببرم بدهم به یک ناشری تا چاپ کند؟ این یکی خیلی ابلوموفیست. بعد از ناشر خبر بدهند که کتاب چاپ شده . دو سه تا کتاب نه یکی بعد غرق شوم در لذت دیدن روی جلدش و بوی صفحات نوی اش را در ریه فرو برم و مثل آدمهای ندید و بدید داستانها را بخوانم انگار من من نیستم انگار من نمیدانم چه نوشته ام و بعد گاهی تعجب کنم از اینکه یک چیزی را که الان به فکرم رسیده کاش اضافه میکردم؛ دو جمله جلو تر گفته ام . یعنی من ثبات دارم؟ یعنی من همانم که نوشته؟ یعنی من همیشه همین طور فکر میکنم.

 

قطار میرود من دماغم را به شیشه چسباندم و دشتها را در غروب نگاه میکنم . کاش از اروپا به امریکا هم قطار میرفت. کاش بروم در واگن بوفه و زیر نور یکی از چراغهای دوره پو آرو به فنجان ظریف چای نگاه کنم و شاید سیگاری بگیرانم و دودش را مثل آکتورهای سینما یک طوری بیرون بدهم که بیننده را مبهوت کند. کاش قطار برود همیشه و بی وقفه به هر کجا که ریل باشد فرقی نمیکند.

+ نوشته شده در  شنبه ۳ مرداد۱۳۹۴ساعت 17:14  توسط ف. گل سرخی  | 

در اتاق میکرو نشسته ام رو برویم تعدادی از اسباب بازیها پراکنده اند. سگ قهوه ای غمگین با روبانی که به گردنش فکل شده . اسب بنفش با یال و دم صورتی و دو تا چشم درشت و مژه های فری اش. مورچه مورد علاقه ام که به رنگ سرخابی شمایل مهربانی دارد. دو چشم ریزنزدیک به هم و چهار تا دست و دو تا پا. بالاتر دو تا سوت بلبلی سفالی و بالاتر از آنها روی میز تحریر انواع خانه های خیلی فانتزی باربی. خانه توت فرنگی . به شکل قوری و یا قارچ و حتی کلبه هفت کوتوله. اسباب بازیها احاطه ام کردند. هنوز هم برای من جالبند. هنوز هزار جور فانتزی میشود باآنها ساخت. چرا بچه ها به جای خوردن سر مادرانشان با آنها بازی نمیکنند؟ انبوه وسایل میکرو تعدادی برای خودش است و تعدادی متعلق به ماکرو بوده که الان از چشمش افتاده و برایش کسر شان دارد که به آنها نظری بیاندازد. این همه اسباب بازی نه تنها ذوقشان را پرورش نمیدهد بلکه کاملااز تخیل تهیشان خواهد کرد. وقتی فقط با دو تکه چوب بازی کنید می توانید تصور کنید دو تا مرد هستند یا دو تا زن یا یکی زن و یکی مرد ولی وقتی یک زن و یک مرد دارید نمیشود چیزی دیگر تصور کرد. حالا هر چقدر اسباب بازیها اختصاصی تر شوند تخیل کمتر . در حقیقت به نظر من حتی لگو هم تسلیم همین قانون شده . لگوی هزار تکه کشتی جنگی دزد دریایی . دیگر تخیلی باقی نمیگذارد. در هر حال من هم مثل خیلی از والدین نادان امروزی امکانات زیادی در اختیارشان گذاشتم

ولی حالا بعد از هزار سال بازنگشته ام تا فقط از نادانی های خودم بنویسم . وقتی بلاگفا به کما رفت تا مدتی سرگشته شدم . بعد گفتم شاید خیری در آن باشد. شاید من را از تصمیم دردناک بین  رها کردن یا ادامه دادن خلاص کند. اگرچه یک حس بسیار بد بود. یک چیزی مثل اینکه در هنگام خاکبرداری خانه همسایه دیوار خانه خود آدم هم بریزد. انگار خانه ام مورد تعدی قرار گرفته بود. اگر چه فضای بلاگفا رایگان است ولی جدا خانه ام شده بود و تصور این که بی هیچ توضیح واضحی برچیده شود عصبانی ام میکرد. اما بالاخره در زمانی که مطمئن بودم از دست رفته است بازگشت.

از اتاق ماکرو صدای تمرین ویولونش می آید . کتاب مازاس! هم به مازاس فحش میدهد هم به ویولون. این کاررا دوست دارد به خصوص کل کل کردن با این ساز نساز را خودش میخواهد ولی بعد از ظهر های تابستان را می تواند کشدار تر کند و فکر کنم خاطره ابدی برای همسایه ها و میکرو بود. یک صدای مقطع و هنوز بالغ نشده تا کم کم با این کتاب اخت شود و بعد با غرور برای من از نبوغ مازاس بگوید و کتابش و تکنیکش و . . . راستش نمیدانم مازاس اسم کتاب است یا سراینده؟

اما چرا تا به امروز نتوانستم بنویسم به دلیل کمبود زمان بود ولی دلیل خفیه دیگری هم دارد که شرح خواهم داد:

می گویند ترک عادت موجب مرض است من نه تنها عادت به نوشتن دارم عادت به خواندن هم دارم . گذشته از کتاب این عادت دردناک را هم دارم که مثلا وقتی در مطب پزشکی نشسته ام یا وقتی پشت فرمان ماشینم و یا وقتی در مهمانی غریبی در یک فضای نا شناس هستم یک جمله روی تابلو یا روی در یا پشت در وانت را هزار بار میخوانم یعنی نمی توانم پروسس خواندنم را متوقف کنم حتی اگر جمله را حفظ باشم. هر بار نگاهم بیافتد میخوانم. فکر کنید با این مرضی که دارم سرگرم شدن در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و وایبر چقدر می تواند غرقم کند اما این روزها حجم متنهایی که میچرخد دست کمی از روده درازی های من در وبلاگم ندارد. متنهای اخلاقی از منابع بی اعتبار و نصیحتهایی برای خوب بودن و مهربان بودن و . . . اعلام خطرهای ناگهانی بابت آلودگی آب و هوا و خواک و خیار و سبزی و گوجه و مرغ و دوغ و .. . .که آدم را زندگی سیر میکند آیا شما همه این ها را می خوانید؟ من نمیخوانم. بر عادت دیوانه وار خواندن غلبه میکنم و نمی خوانم . نه می خواهم مهربان شوم و نه خیر باشم و نه انسان تر شوم و نه شیطان تر شوم. فقط میخواهم گوشهایم را بردارم و بروم. هر کس را میشناسم که بطر عرق را با درب بطری بالا میاندازد به هر مناسبت مذهبی یک شمع و گل و پروانه میگذارد و برایم حدیث از مولا می فرستد. آنهایی که روی کتیبه های بیستون با میخ یادگاری می نویسند، جمله هایی از کوروش کبیرو زرتشت و مولانا و مصدق  و حسین پناهی ردیف میکنند که دل سنگم آب شود و نمیشود. حالا در این اوضاع آیا شما حوصله خواندن خواهید داشت؟ آیا نوشته های من چیزی بیشتر از این آشفته بازار است که کسی رغبت کند و زمان گرانبهایش را به آن اختصاص دهد؟ این ها تعارف بردار نیست وقتی هجوم نوشته ها آدم را خسته میکند و مثل سیل روان آم را میبرد چه فایده دارد بر این حجم نخواندنی دنیای برزخی مجازی بیافزایم؟

این سوال مکرری است که در ذهنم میچرخد. به این سوال این نکته را هم اضافه کنید که یک شبه و بی دلیل همه نوشته ها و تاریخچه و نصایح الملوک و رنج نامه ها باد هوا شود و در تغییر سرور یا باد زدن چرخ دنده های سخت افزار دود شود و برود هوا؟!

بگذریم  

در این ایام تابستانی که از آسمان آتش میبارد و من همیشه درکمال بی تحملی فکر میکنم که ممکن است این آتش دنیای اطرافم را از گناه پاک کند کارم جا به جا کردن بچه ها بین کلاسهای تابستانی است و خواندن کتاب و دیدن سریال.

گری ز آناتومی را سالهاست دنبال میکنم هر چند افت شدیدی داشته ولی سیزن 11 را به زحمت پیدا کردم. یعنی زحمتی هم نداشت . از گوگل یک شماره تلفن پیدا کردم و همینطور الله بختکی زنگ زدم و یک آرش نامی پیدا شد و برایم ارسال کرد. خدا پدرش را رحمت کند.

کتاب وسوسه های غربت اثرتریانف را تمام کردم . سرگذشت یک انگلیسی در هند که واقعا حیرت آور است. کتاب را بخوانید به تئوری توطئه نزدیک است ولی بسیار فضای غریبی دارد.

داتیس اثر حامد اسماعیلیون را هم تمام کردم که باید می خواندمش چون چندیست که بر روی خاطرات دوران طرحم کار میکنم تا بلکه به سرو امانی برسند ولی لازم بود کتاب اسماعیلیون را بخوانم تا بدانم جای چه کاری دارم. کتاب را دوست داشتم اگر چه نمی فهمم مردم عادی چقدر با آن ارتباط گرفتند؟

در حال مطالعه کتاب استانبول از اورحان پاموک هستم. غبطه بر انگیز است. مست کننده و صادق است. همه پرده های تکنیکی بر داشته شده است. پاموک را از بی بی سی و موزه حیرت انگیزش شناختم و بی تامل عاشقش شدم.

این میانه ها سفر نامه کلاویخو را هم خوانده ام که حکایتی است . که تازه بعد خواندنش می فهمیم ملت ایران چقدر جای تحمل دارد. هر کس تاریخ بخواند خواهد دانست که دنده این ابنا بشر پهن تر از هر آن چیزیست که بتوان فکر کرد.

نهنگ عنبر را هم خانوادگی رفتیم و مفصلا خندیدیم. عطاران از آن انسانهای منحصر به فردیست که هر روز بیشتر از دیروز فاصله بین خودش و نقشش را کم میکند و این میتواند مرز باریکی را در کارش به وجود بیاورد. یک لبه باریک و سخت . مثل صراط . دوستش داشتم و حالا بیشتر دارم.

باقی دیگر گرماست  و تابش آفتاب و دنیای من و بچه ها و ناپلئون که برای دومین سال متوالی میخواهد شهریور ما را بگذارد و برود آلمان . فکر نکنید یکسال و یک ماه و از این حرفها ؟ خیر فقط برای 7 روز و من از اول تابستان نصف صورتم اخموست .ننرم؟ به خصوص که سفارت نامربوط آلمان یک ویزای مولتیپل یکساله هم زده روی پاسش ولی ما اعضای خانواده را به هیچ انگاشتند. بناپارت میرود تا آخرین مرحله از امتحان لیزرش را در دانشگاه آخن بدهد و من می مانم با دخترکانم که سایه مهر و مدرسه تهدیدمان میکند. خدا به خیر کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۴ساعت 19:6  توسط ف. گل سرخی  | 

مطالب قدیمی‌تر